vineri, iulie 12, 2024

Divorț la notar

Divorțul la notar reprezintă o procedură simplificată de desfacere a căsătoriei, care poate fi realizată în anumite condiții. Acest tip de divorț este o alternativă la divorțul prin instanță, oferind cuplurilor posibilitatea de a încheia căsătoria într-un mod mai rapid și mai puțin stresant.

Procedura de divorț la notar

divorț

Pentru a divorța la notar, ambii soți trebuie să fie de acord cu privire la desfacerea căsătoriei și la aspectele legate de încredințarea copiilor minori, dacă este cazul. Soții se prezintă personal în fața notarului public, unde semnează cererea de divorț și actele necesare. Prin excepție, cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică.

Notarul public verifică identitatea soților, înregistrează cererea în registrul de divorțuri și acordă soților un termen de reflecție de 30 de zile. La expirarea acestui termen, dacă soții stăruie în divorț și consimțământul lor este liber și neviciat, notarul public întocmește o încheiere de admitere a cererii de divorț și eliberează certificatul de divorț.

Este important de menționat că divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie. De asemenea, competența teritorială în cazul divorțului la notar revine notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților.

Divorț la notar cu copii

Divorțul la notar este posibil și în cazul cuplurilor cu copii minori, cu condiția ca aceștia să se înțeleagă asupra tuturor aspectelor legate de exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței copiilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale și contribuția fiecărui părinte la creșterea și educarea copiilor după divorț.

În acest caz, notarul public va sesiza autoritatea competentă, atașând cererii proiectul acordului soților cu privire la copiii minori. La dosarul cauzei se depune raportul de anchetă socială, în vederea soluționării procedurii de divorț pe cale notarială. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, divorțul nu poate fi pronunțat pe cale notarială, iar soții vor fi îndrumați să se adreseze instanței de judecată.

Cât durează un divorț la notar?

Divorțul la notar se finalizează, de regulă, într-un termen scurt, de aproximativ o lună de la depunerea cererii. Termenul de 30 de zile acordat soților reprezintă o perioadă de reflecție, la expirarea căruia, dacă soții stăruie în divorț, se poate pronunța desfacerea căsătoriei.

Împărțirea bunurilor după divorț la notar

În cadrul procedurii de divorț la notar, soții nu sunt obligați să efectueze partajul bunurilor. Ei pot rămâne în continuare proprietari în devălmășie asupra bunurilor comune, până când solicită partajul acestora.

Înainte de efectuarea propriu-zisă a partajului, se va încheia un act de lichidare a regimului matrimonial, prin care soții vor stabili care a fost cota de contribuție a fiecăruia dintre ei la dobândirea bunurilor comune (cota prezumată de lege ca fiind egală, până la proba contrară). În funcție de această cotă, se vor partaja și bunurile.

Soluționarea cererilor privind partajul bunurilor comune asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești. Astfel, în cazul în care soții nu ajung la un acord cu privire la împărțirea bunurilor, oricare dintre ei poate solicita instanței judecătorești să dispună împărțeala prin hotărâre judecătorească. Instanța va stabili masa bunurilor supuse împărțelii, cota-parte ce se cuvine fiecăruia dintre soți, precum și bunurile sau sumele de bani ce urmează a fi primite de fiecare dintre ei.

Acte necesare pentru divorț la notar

Pentru a divorța la notar, soții trebuie să prezinte următoarele acte:

 • certificatul de căsătorie în original;
 • certificatele de naștere ale soților;
 • actele de identitate ale soților;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori, dacă este cazul;
 • declarații autentice privind ultima locuință comună dacă aceasta nu rezultă din actele de identitate ale soților și
 • acordul referitor la copiii minori, dacă este cazul.

Cât costă un divorț la notar?

Conform normelor din 19 ianuarie 2024 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, soluționarea cererii de divorț fără copii minori costă cel puțin 750 lei, iar soluționarea cererii de divorț cu copii minori costă cel puțin 1200 lei. Aceste costuri nu cuprind TVA și pot să difere de la un birou notarial la altul.

Cazuri în care notarul public respinge cererea de divorț

Notarul public emite o încheiere de respingere a cererii de divorț în următoarele cazuri în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părților:

 1. nu are competența să soluționeze cererea de divorț;
 2. unul dintre soți este pus sub consiliere judiciară sau tutelă specială;
 3. unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul liber și neviciat;
 4. la depunerea cererii de divorț nu sunt prezenți ambii soți personal sau prin mandatar;
 5. unul dintre soți sau mandatarul refuză să semneze cererea personal, în fața notarului public;
 6. soții refuză să dea declarațiile prevăzute de lege;
 7. soții nu se înțeleg cu privire la numele de familie care urmează a fi purtat după divorț de către fiecare dintre ei;
 8. soții nu prezintă, la depunerea cererii de divorț, actul de căsătorie în original;
 9. unul dintre soți se prezintă în fața notarului public la termenul de 30 de zile acordat și declară că nu mai stăruie în cererea de divorț;
 10. unul dintre soți nu mai stăruie în cererea de divorț, întrucât nu s-a prezentat în fața notarului public la termenul stabilit pentru a declara că stăruie în cererea de divorț;
 11. cererea a rămas fără obiect, întrucât căsătoria dintre soți a fost desfăcută de către o altă autoritate competentă;
 12. soții se împacă;
 13. soții își retrag cererea de divorț;
 14. soții nu se înțeleg cu privire la obligațiile pe care le au în legătură cu copiii minori sau cu privire la numele ce urmează să îl poarte după divorț;
 15. înainte de finalizarea procedurii de divorț unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând în acest mod.

Concluzionând, divorțul la notar reprezintă o variantă avantajoasă pentru cuplurile care doresc să încheie căsătoria în mod amiabil, rapid și fără a trece prin procedurile complexe ale instanței de judecată. Cu toate acestea, este important ca soții să îndeplinească condițiile prevăzute de lege și să fie pe deplin de acord cu privire la toate aspectele divorțului pentru a putea beneficia de această procedură simplificată. Partajul bunurilor comune poate fi realizat ulterior, prin acordul soților sau, în caz de neînțelegere, prin intermediul instanței judecătorești.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare