vineri, iulie 12, 2024

Cheltuieli nedeductibile 2024

Ce sunt cheltuielile nedeductibile?

Cheltuielile pot fi clasificate în: cheltuieli integral deductibile, cheltuieli limitat deductibile și cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli suportate de o companie sau o persoană fizică, care, deși pot fi necesare sau justificate din punct de vedere economic, nu pot fi scăzute din venitul impozabil pentru a reduce valoarea impozitului datorat, deoarece nu sunt necesare pentru buna funcționare a companiei. Aceste cheltuieli nu sunt legate în mod direct de agentul economic în cauză și diferă de la un caz la altul, în funcție de domeniul specific de activitate.

Vor fi cheltuieli nedeductibile:

 • Cheltuielile cu impozitul pe profit datorat;
 • Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autorități;
 • Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă;
 • Cheltuieli corespunzătoare veniturilor neimpozabile;

OUG nr. 115 din 2023 aduce modificări importante Codului fiscal, care privesc și subiectul cheltuielilor nedeductibile, modificări ce au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024. 

În ceea ce privește activitățile independente care își determină veniturile în sistem real, se trec din categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată și se introduc în cea a cheltuieli nedeductibile următoarele: cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, efectuate potrivit legii, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii.

Conform art. 47 alin. (1) din Codul fiscal ,,veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente’’.

Cheltuieli nedeductibile SRL

Cheltuielile nedeductibile nu diferă în funcție de forma de organizare ci se vor diferenția în funcție de obiectul de activitate. 

OUG nr. 115 din 2023 aduce modificări în ceea ce privește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. O microîntreprindere este în sensul Codului fiscal și a ultimelor modificări în materie forma de organizare a unei întreprinderi în România care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 500.000 EUR, echivalent în lei, calculată luând în considerare atât cifra de afaceri a firmei care este microîntreprindere, cât și cifra de afaceri a altor firme care sunt legate cu această firmă. 

Așadar, după cum am precizat anterior, în ceea ce privește microîntreprinderile, se abrogă prin OUG nr. 115 din 2023 posibilitatea de a scădea anumite sume din impozitul pe microîntreprinderi (i.e. sponsorizări sau costul caselor de marcat). Ultimul an fiscal din impozitul căruia se vor putea scădea sume din impozitul pe venitul microîntreprinderilor este anul 2023.

Atenție însă la depășirea plafonului de 500.000 EUR care va duce la trecerea SRL-ului cu statut de microîntreprindere la impozitul pe profit. În cazul impozitului pe profit, intervin următoarele modificări aduse prin OUG nr. 115 din 2023:

 • în cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective vor fi considerate ca fiind în favoarea acestora, prin urmare devenind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;
 • cheltuielile reprezentând amortizarea fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale devin cheltuieli nedeductibile;
 • contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare, vor lua în calcul și sumele reprezentând diferențe din evaluare sau reevaluare care se regăsesc în creditul conturilor de rezerve ca urmare a vânzării/cesionării titlurilor de participare, care vor deveni de asemenea cheltuieli nedeductibile.

Cheltuieli nedeductibile PFA

De asemenea, se impune din nou precizarea conform căreia nu se vor diferenția cheltuielile nedeductibile în funcție de forma de organizare, ci se vor diferenția în funcție de obiectul de activitate. În cazul PFA-urilor vom aplica prevederile art. 25 alin. (4) din Codul fiscal.

Așadar, conform ultimelor modificări, cheltuielile nedeductibile pentru PFA-uri în 2024 sunt: 

 • Sume sau bunuri utilizate pentru uzul personal sau al familiei contribuabilului;
 • Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile din România sau din străinătate;
 • Impozitul pe venit datorat, inclusiv cel pe venitul realizat în străinătate;
 • Cheltuieli cu primele de asigurare și servicii medicale furnizate sub formă de abonament, cu excepția celor specificate în lege;
 • Donații de orice fel;
 • Dobânzi de întârziere, majorări, amenzi, bunuri confiscate și penalități datorate autorităților, cu excepția celor plătite conform contractelor comerciale;
 • Rate aferente creditelor angajate;
 • Cheltuieli pentru achiziționarea sau fabricarea bunurilor și drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 • Cheltuieli privind bunuri lipsă din gestiune sau degradate, neacoperite de asigurare;
 • Impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere neutilizate exclusiv în activitatea economică și cu masă totală maximă autorizată sub 3.500 kg și mai puțin de 9 scaune, inclusiv pentru vehiculele personale afectate activității;
 • Cheltuieli cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate activității;
 • Cheltuieli cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • Alte sume prevăzute de legislația în vigoare.

TVA cheltuieli nedeductibile

TVA-ul sau taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, plătit pentru produse sau servicii în toate etapele de producție. Similar existenței cheltuielilor deductibile limitat și nedeductibile, există și TVA deductibil limitat și nedeductibil. 

Dreptul de deducere a TVA este condiționat de afectarea bunurilor sau serviciilor achiziționate unor acțiuni care dau dreptul de deducere a TVA. Mai exact, trebuie să privească bunuri și servicii necesare desfășurării activității economice și să fie menționat într-un document justificativ. Practic, deducerea TVA-ului înseamnă să scazi TVA-ul pentru cheltuielile realizateîn scopuri comerciale din cel încasat de la clienți. 

Conform art. 297 alin. (7) din Codul fiscal, va reprezenta TVA nedeductibil în anul 2024:

 • suma achitată în contul și în numele altei persoane, care apoi se decontează acesteia;
 • suma încasată în numele și în contul altei persoane, care nu este inclusă în baza de impozitare a livrărilor sau prestărilor efectuate;
 • taxa aferentă achiziției de băuturi alcoolice și produse din tutun, excepție făcând cazul în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau utilizate pentru prestări de servicii.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare