vineri, iulie 12, 2024

Registru inactivi

Registru inactivi – ce este?

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați reprezintă o evidență organizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care cuprinde informații despre contribuabilii și plătitorii declarați inactivi sau reactivați. Acest registru este reglementat prin art. 92 din Codul de procedură fiscală și are ca scop principal asigurarea transparenței și informarea publicului cu privire la situația fiscală a contribuabililor și plătitorilor.

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, un contribuabil/plătitor persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică poate fi declarat inactiv și i se aplică prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității în următoarele situații:

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

d) are înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară;

e) durata de funcționare a societății este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Există și o excepție prevăzută la art. 92 alin. (1^1), conform căreia contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată, a intrat în faliment sau pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este declarat inactiv doar dacă se află în situația de neîndeplinire a obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru calendaristic.

Declararea ca inactiv se face prin decizie emisă de organul fiscal central, conform competențelor și procedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., care se comunică contribuabilului/plătitorului (art. 92 alin. (4)).

Efectele declarării ca inactiv se produc față de terți începând cu ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați.

Acest registru este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F., înscrierea fiind făcută de organul fiscal central emitent, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate/reactivare.

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați conține următoarele informații:

a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;

b) data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;

c) data reactivării;

d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

e) alte mențiuni.

ANAF
Foto: brasovstiri.ro

Registru inactivi – unde se poate verifica?

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați reprezintă o evidență importantă organizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), care oferă informații esențiale despre situația fiscală a contribuabililor și plătitorilor. Pentru a asigura transparența și accesul facil la aceste informații, A.N.A.F. pune la dispoziția publicului o modalitate simplă de verificare a registrului inactivi.

Conform prevederilor art. 92 alin. (11) din Codul de procedură fiscală, Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F. Astfel, orice persoană interesată poate accesa și consulta acest registru în format electronic, fără a fi nevoie de deplasări la sediile instituției sau de solicitări scrise.

Pentru a verifica dacă un contribuabil sau plătitor este înscris în Registrul inactivi, pașii sunt foarte simpli:

Accesați site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

Pe pagina dedicată registrului inactivi, veți găsi un câmp de căutare în care puteți introduce denumirea sau codul de identificare fiscală (CIF) al contribuabilului/plătitorului pe care doriți să îl verificați.

După introducerea datelor de identificare, apăsați butonul de căutare și sistemul va afișa rezultatele.

Dacă contribuabilul/plătitorul căutat este înscris în Registrul inactivi, veți putea vizualiza informații precum data declarării ca inactiv, data reactivării (dacă este cazul), precum și alte mențiuni relevante.

Este important de menționat că, potrivit art. 92 alin. (12) din Codul de procedură fiscală, înscrierea în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării. Prin urmare, informațiile disponibile pe site-ul A.N.A.F. sunt actualizate cu promptitudine, reflectând situația reală a contribuabililor și plătitorilor.

Posibilitatea de a verifica online Registrul inactivi reprezintă un avantaj semnificativ atât pentru autorități, cât și pentru public. Acest demers facilitează accesul la informații, reduce birocrația și sporește eficiența în verificarea situației fiscale a contribuabililor și plătitorilor. De asemenea, publicarea registrului pe site-ul A.N.A.F. contribuie la creșterea gradului de conformare fiscală și la consolidarea transparenței în relația dintre autorități și contribuabili/plătitori.

Pentru a răspunde la întrebare, verificarea Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați se poate realiza cu ușurință accesând site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

Acest instrument electronic oferă acces rapid și transparent la informații fundamentale privind situația fiscală a contribuabililor și plătitorilor, fiind una dintre măsurile importante implementate de A.N.A.F. pentru a asigura o mai bună comunicare și colaborare cu publicul.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare